Bộ bàn phím trong mơ của game thủ LMHT - Tương tác với hoạt ảnh ingame: mất màu đèn tắt, tung chiêu thì đèn nháy

Việc sở hữu một phần mềm giúp bàn phím yêu quý của bạn có thể tương tác với hoạt động của các vị tướng trong LMHT chắc hẳn sẽ rất thú vị. Bộ bàn phím trong mơ của game thủ LMHT - Tương tác với hoạt ảnh ingame: mất màu đèn tắt, tung chiêu thì đèn nháy

Read more
Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - 'Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ?'

Một game thủ đã đưa ra ý kiến rằng Đột Kích Nhà Chính nên thành chế độ vĩnh viễn bên cạnh LMHT truyền thống đã khiến cộng đồng rơi vào tranh cãi. Tranh cãi về ý kiến biến Đột Kích Nhà Chính thành chế độ vĩnh viễn - 'Trở lại để phủ bụi như Cướp Cờ?'

Read more