LMHT - Thế nào là 'tướng lỗi': Karma đang trở thành top tướng cấm chọn hàng đầu ở cả 2 khu vực đường

Hầu hết các vị tướng đều có một vai trò nhất định như đi rừng, đường trên, đường dưới,… và sẽ mạnh nhất khi sử dụng trong vai trò đó. Thế nhưng Karma là một ngoại lệ. LMHT - Thế nào là 'tướng lỗi': Karma đang trở thành top tướng cấm chọn hàng đầu ở cả 3 vị trí

Read more