LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ?

Ngộ Không tiếp tục được nhận những sự chỉnh sửa mang tính có lợi khi tăng khả năng cơ động, sát thương và đặc biệt sẽ có thêm rất nhiều khiên. LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ?

Ngộ Không tiếp tục được nhận những sự chỉnh sửa mang tính có lợi khi tăng khả năng cơ động, sát thương và đặc biệt sẽ có thêm rất nhiều khiên.

Đây là lần thay đổi chiêu thức thứ 3 dành cho Ngộ Không. Có thể nói, để tạo lên sự trở lại này của Ngộ Không đã làm tốn biết bao công sức của đội ngũ phát triển của Riot. Lối đánh full sát lực giờ đây không phát huy được sức mạnh nữa, thay vì đó là lối đánh tiên phòng chống chịu.

Nội tại: Mình đồng da sắt

LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ? - Ảnh 1.

- Giáp của Wukong sẽ là 5+1 ứng với từng cấp độ.

- Loại bỏ: khả năng tăng kháng phép khi lại gần tướng địch.

- Thêm mới: hồi phục 1% máu tối đa mỗi 5 giây. Giáp cộng thêm và khả năng hồi phục sẽ tăng gấp 4 lần khi mà có 3 tướng định trở lên đi xung quanh Wukong.

Chiêu Q: Thiết bản nghàn cân

LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ? - Ảnh 2.

- Sát thương cộng thêm 30 – 110 (cộng thêm 70% sức mạnh công kích). Tầm đánh công thêm 75 – 175 ứng với từng cấp độ. Kẻ địch dính phải sẽ giảm giáp trong 4 giây. Thời gian khai triển kĩ năng tỉ lệ với tốc độ đánh của Wukong

- Thời gian hồi chiêu: 10 – 6 giây ứng với từng cấp độ

- Năng lượng tiêu hao: 30 – 50 ứng với từng cấp độ

- Thêm mới: Khi Wukong hoặc bóng phân thân gây sát thương thì thời gian hồi chiêu của chiêu thức này sẽ giảm 0.5 giây. Cường hóa đòn đánh tiếp theo của phân thân.

Chiêu W: Chim mồi

LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ? - Ảnh 3.

- Thời gian ẩn thân: 1 giây.

- Thời gian hồi chiêu: 22 – 14 giây ứng với từng cấp độ.

- Năng lượng tiêu hao: 50 năng lượng với mọi cấp độ.

-Loại bỏ: Không còn gây sát thương phép xung quanh khi bóng phân thân biến mất.

-Thêm mới: Khi khai triển Wukong lướt về phía trước một khoảng cách ngắn, có thể đi qua được những bức tưởng mỏng. Phân thân của Ngộ Không giờ đây có thể đánh thường và sử dụng chiêu thức nhưng chỉ 30 – 70% sát thương ứng với từng cấp độ. Bóng của Wukong sẽ biến mất lập tức khi nhận sát thương từ trụ.

Chiêu E: Cân đẩu vân

LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ? - Ảnh 4.

- Gây 100% sát thương phép cộng thêm. Tăng tốc độ đánh cho Wukong trong 5 giây.

- Thời gian hồi chiêu: 10 – 8 giây ứng với từng cấp độ.

- Năng lượng tiêu hao: 40 – 60 ứng với từng cấp độ.

- Thêm mới: Khi khai triển Wukong sẽ lướt theo kẻ địch đến cùng để cả dịch chuyển hay biến về. Tăng tốc độ đánh cho phân thân.

Chiêu cuối: Lốc xoáy

LMHT: Chi tiết bộ chiêu thức mới của Ngộ Không, phân thân dùng được cả chiêu cuối ? - Ảnh 5.

- Sát thương mối giây: 120% sức mạnh công kích + 2.5% đến 8.5% máu tối đa ứng với từng cấp độ.

- Tốc độ di chuyển: tăng 20/30/40% ứng với từng cấp độ

- Thời gian xoay: 2 giây.

- Có thể cộng dồn điểm của ngọc Chinh Phục.

-Thêm mới: Wukong có thể tái kích hoạt trong vòng 7 giây. Lần thứ hai chỉ gây sát thương nhưng không hất tung kẻ địch. Khi sử dụng kĩ năng chiêu thức này sẽ dừng ngay lập tức.

Có thể nói lần thay đổi này biến Ngộ Không thành một tiên phong tuyến đầu cứng cáp. Nó còn giúp cho hắn biến ảo và cơ động hơn một chút. Ngộ Không mới sẽ có trong bản cập nhật sắp tới của Liên Minh Huyền Thoại.